Artikler

juvelbar

Holdninger

juvelbar

DANSK KVINDESAMFUND
sakset fra annonce i Politiken den 13. juni 1998 (+ pjece)

I Danmark har kvinder haft fri adgang til provokeret abort siden 1973. Denne ret ønsker Dansk Kvindesamfund opretholdt fuldt ud. Vi er imod et højt aborttal. Men vi er FOR LOVEN OM FRI ABORT.

Kvinder skal selv bestemme, om de vil have abort eller ej. Derfor er vi imod alle, der angriber abortloven. Et angreb på abortloven er et angreb på kvinders menneskerettigheder.

Dansk Kvindesamfund ønsker ikke, at fosterlivet får tilkendt samme retslige status som den voksne kvindes liv. Fordi fosterlivet ikke kan eksistere uden om kvindekroppen, hvorimod kvindekroppen kan eksistere uden om fosterlivet.

I kvinders sociale liv og biologiske livsfaser ligger der en konflikt: Respekten for fosterets liv fra undfangelsen står over for kravet om fri adgang til provokeret abort. Men dette dilemma må ikke medføre, at kvinder mister retten til fri adgang til provokeret abort. Det er en ret, der er svær at anvende - og sværere endnu at undvære.

Derfor opfordrer vi alle - både mænd og kvinder - der har sympati for den danske abortlov: Støt Dansk Kvindesamfund.

Link til pressemeddelelser udsendt afDansk Kvindesamfund
Dansk Kvindesamfund har støttet lov om fri abort siden 1969

juvelbar

FN-FORBUNDET
sakset fra FN Bladet maj/juni 1998
ABORT ER EN VÆSENTLIG FAKTOR I STORPOLITIKKEN. FRI ABORT SKAL OPGIVES, HVIS USA SKAL BETALE GÆLD TIL FN.

I USA har republikanerne og antiabortbevægelsen defineret kvinders fri adgang til hospitalsudført abort til at være en hindring for, at USA betaler sin gæld til FN. Den 29. april vedtog den amerikanske Kongres' Senat en lov med 51 stemmer mod 49, der giver det amerikanske udenrigsministerium mulighed for at betale 926 millioner dollar til FN og nogle af underorganisationerne.

Men der var knyttet en væsentlig betingelse til loven: Ingen af pengene måtte gå til internationale familieplanlægningsorganisationer eller til organisationer, der arbejder for fri abort. Det Hvide Hus meddelte umiddelbart efter lovens vedtagelse, at så snart den nåede frem til præsidenten, ville han nedlægge veto mod den.

juvelbar

INFORMATION
Sakset fra bagsideleder den 13. juni 1998
Inden november 1998 skal Folketinget give konkrete bud på, hvordan antallet af provokerede aborter kan nedbringes. Tør man spørge: Hvor er logikken? Først giver man ved lov kvinder frihed til selv at bestemme, om de vil abortere eller føde - for dernæst at gribe aktivt ind overfor en bestemmelsesret, man selv har givet. Politisk pålagt skyldfølelse har vi ikke brug for oven i den, de fleste abortsøgende kvinder forærer sig selv.

Som reglerne er i dag er de formentlig de bedste, man kan have på dette ualmindelig ømfindtlige område.

juvelbar

JordemoderBente Torp
Christian II's Gade 3, 3.sal 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 16 15
sakset fra interview i Information den 13. juni 1998
Min holdning har altid været, at hvis man er konsekvent abortmodstander, så savner man en grundlæggende forståelse for kvinders situation.

Til holdninger

juvelbar

Dr. med. speciallæge i gynækologi og obstetrik Mogens Osler:
Hvor mange aborter skal vi have i Danmark?
Sakset fra debatbogen Abort i 25 år
Send en mail til Sex & Samfund hvis du vil
købe bogen for kr. 75,- (incl. moms + forsendelse)
Af de kvinder (par), der er udsat for, at graviditet kan indtræde, bruger ca. 1/3 kondom eller andre barrieremetoder, ca. 1/3 p-piller og den resterende 1/3 bruger enten spiral eller er steriliseret. Herudover er ca. 15% af kvinder mellem 15 og 44 år enten ikke heteroseksuelt aktive, er infertile, gravide eller prøver på at blive det.

Vedrørende effektiviteten af de svangerskabsforebyggende metoder må der skelnes mellem den teoretiske metodeeffektivitet og den praktiske brugereffektivitet. Sidstnævnte inkluderer såvel egentlige metodefejl, som brugerens fejlagtige benyttelse af metoden.

I vurderingen af, hvor mange aborter vi skal have i Danmark, eller med andre ord, hvor langt ned vi kan forvente, at aborttallet kan komme, kan anvendes forskellige metoder. Man kan analysere baggrundene for de høje og de lave abortkvotienter, og man kan analysere indflydelsen af de svangerskabsforebyggende metoders anvendelse. Det må dog som udgangspunkt erkendes, at da kvindens fertile periode strækker sig over ca. 30 år, kræver et almindeligt gennemsnitligt samlivsmønster en betydelig korrekt og konsekvent anvendelse af højeffektive svangerskabsforebyggende metoder i den største del af denne periode, såfremt der kun ønskes gennemført en eller to graviditeter.

Foretager man det teoretiske tankeeksperiment at hele den danske befolkning opnåde den samme lave abortkvotient som i Ringkøbing amt, kunne den danske abortkvotient blive 10, svarende til ca. 13.000 aborter årligt. Et aborttal på 10.000 eller et stykke derover [er] nok det aborttal, der må betragtes som minimum.

Jubilæumsbogen Abort i 25 år er redigeret af Birgit Petersson, Lisbeth B. Knudsen og Karin Helweg-Larsen. Den er udkommet på L&R Fakta i 1998. Den belyser de historiske, nutidige og nye aspekter af abortproblematikken. Den er skrevet af mænd og kvinder med forskellige erfaringer og holdninger, men som alle har beskæftiget sig fagligt med abort. Hvis du klikker her, kan du læse en anmeldelse.

juvelbar

SEX & SAMFUNDlogo sex og samfund sakset fra Information den 13. juni 1998
Valget af abort er i bund og grund udtryk for en dyb ansvarlighed hos kvinder. Der er i almindelighed gået mange overvejelser forud, og der er intet - ingen undersøgelser - der indikerer, at kvinder bruger abort som prævention.

juvelbar

DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING

Med hensyn til Lægeforeningens holdning til loven om fri abort, finder Lægeforeningen generelt den nugældende retstilstand vedrørende fri abort rimelig og velafbalanceret.

Retur