Trykt i Berlingske Tidende mandag 31. januar 2000 

Der er noget lusket ved den ny børnelov
af Bente Holm Nielsen

 

Det synes som om det har forbigået de to Jensen'er (Frank & Taxøe, hhv landets justitsminister og fhv. formand for justitsministeriets børnelovsudvalg), at der i 1937 skete en ligestilling mellem ægte og uægte børn.

Derfor holder de argumenter ikke vand, hvormed Jensen & Jensen forsvarer en forestående revision af børneloven. 

Det må være en oplagt journalistisk opgave at oplyse, hvorfor de to herrer argumenterer og begrunder en lovændring med et ønske om ændring, der de facto forlængst er gennemført?!

Der er ugler i mosen.